Hofri.eu

Nabízíme vysokou úroveň profesionality nabízených služeb. Stanicím STK a SME nabízíme kromě našich vlastních software pro zajištění provozu na stanicích SME a STK i vysokou dostupnost technické podpory. Součástí nabízených služeb je zázemí mnoha smluvních techniků pro zajištění rychlé reakce na servisní požadavky stanic. Zajištění kontinuity provozu na stanicích STK i SME je našim prvořadým cílem.